Våre åpningstider

Mandag til fredag: 11:30-23:00
(kjøkkenet åpent til 21:30)
Lørdag: 17:00-23:00
(kjøkkenet åpent til 21:30)
Søndag: Stengt

Engebret Café
Bankplassen 1 0151 Oslo
Telefon 22822525
post@engebret-cafe.no

Bestill bord her

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Skjermbilde 2018-04-24 kl. 14.03.03.png

Kunstnerforeningen på Engebret Café

 

Kunstnerforeningen på Engebret Café

Kunstnerforeningen ble stiftet første gang av maleren Hans Gude, fiolinisten Ole Bull og deres venner i 1848, som en tverrfaglig medlemsforening, og er i dag den eldste, men en ung og aktiv forening til tross for alder.

Kunstnerforeningen er en frivillig organisasjon bestående av 5 kunstnergrupper: Arkitekter, billedkunstnere, forfattere, musikere og teaterkunstnere, og teller i dag 650 medlemmer blant våre mange og betydningsfulle kunstnere i alle aldre.

Purpurneseordenen ble stiftet i 1873 under Johan Svendsens formannstid i Kunstnerforeningen. Ordenen er en foreningsorden innstiftet som en parodi på ordensvesenet. Ordenen tildeles for innsats i norsk kulturliv.

Purpurneseordenen hadde sitt klubblokale på Blom Restaurant i Oslo. Ordenens formålsparagraf er som følger: «Denne Orden er indstiftet til Belønning af Toddy-drikning efter kl. 5 lørdag». På lørdager var det i 1873 ikke tillat å servere sterk drikke annet enn i lukket selskap.
Mange av skjoldene kan ses på Engebret Café

Engebret Kunstnerstipend

Stipendmidlene er en gave fra Engebrets eiere, Siri Riise Jensen og Kay Johnsen. Det skal tildeles ett stipend årlig til en yngre kunstner, etter forslag og innstilling fra en mentor. Alle medlemmer av Kunstnerforeningen kan opptre som mentor for en yngre, nyetablert kollega. Medlemskap i Kunstnerforeningen er ikke en betingelse for å motta stipendet. Kandidaten skal oppgi relevant utdannelse. Dernest gir mentor en kort faglig beskrivelse av på hvilke måte kandidaten har utmerket seg så langt i de første årene av sitt kunstnerskap.