Våre åpningstider

Mandag til fredag: 11:30-23:00
(kjøkkenet åpent til 21:30)
Lørdag: 17:00-23:00
(kjøkkenet åpent til 21:30)
Søndag: Stengt

Engebret Café
Bankplassen 1 0151 Oslo
Telefon 22822525
post@engebret-cafe.no

Bestill bord her

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

stipend (2).JPG

Engebret Kunstnerstipend

 Engebret Kunstnerstipend

Stipendmidlene er en gave fra Engebrets drivere, Siri Riise Jensen og Kay Johnsen. Det skal tildeles ett stipend årlig til en yngre kunstner, etter forslag og innstilling fra en mentor. Alle medlemmer av Kunstnerforeningen kan opptre som mentor for en yngre, nyetablert kollega. Medlemskap i Kunstnerforeningen er ikke en betingelse for å motta stipendet. Kandidaten skal oppgi relevant utdannelse. Dernest gir mentor en kort faglig beskrivelse av på hvilke måte kandidaten har utmerket seg så langt i de første årene av sitt kunstnerskap.

Stipende er på 20.000 kr

Tidligere vinnere av Engebret Kunstnerstipend

Lucas Bjørnebo, Balettdanser 2015
Petter Haukaas, Komponist 2016

Liv Joelle Barbosa Blad - filmarbeider 2017
Sindre Berntsen, Balettdanser 2018
Lars Berge, Skuespiller 2019